Showing 25–36 of 41 results

Show sidebar

Tủ lạnh Samsung hai cửa Twin Cooling Plus 308L – RT29K5012S8/SV

9.990.200  6.694.000 
RT29K5012S8/SV
- Công nghệ 2 dàn lạnh độc lập gấp 2 lần tươi ngon
- Bộ lọc than hoạt tính Deodorizer khử mùi mạnh mẽ
- Tấm giữ nhiệt Mr Cool Pack bảo vệ đồ ăn khi mất điện

Tủ lạnh Samsung hai cửa Twin Cooling Plus 308L – RT29K5532DX/SV

11.090.200  10.061.000 
RT29K5532DX/SV
- Công nghệ 2 dàn lạnh độc lập gấp 2 lần tươi ngon
- Bộ lọc than hoạt tính Deodorizer khử mùi mạnh mẽ
- Tấm giữ nhiệt Mr Cool Pack bảo vệ đồ ăn khi mất điện

Tủ lạnh Samsung hai cửa Twin Cooling Plus 308L (RT29K5532S8/SV)

10.489.600  7.245.000 
RT29K5532S8/SV
- Công nghệ 2 dàn lạnh độc lập gấp 2 lần tươi ngon
- Bộ lọc than hoạt tính Deodorizer khử mùi mạnh mẽ
- Tấm giữ nhiệt Mr Cool Pack bảo vệ đồ ăn khi mất điện

Tủ lạnh Samsung hai cửa Twin Cooling Plus 327L – RT32K5930DX/SV

12.789.700  11.603.000 
RT32K5930DX/SV
- 2 dàn lạnh độc lập gấp 2 lần tươi ngon
- Tấm giữ nhiệt Mr Cool Pack bảo vệ đồ ăn khi mất điện
- Bộ lọc than hoạt tính Deodorizer khử mùi mạnh mẽ

Tủ lạnh Samsung hai cửa Twin Cooling Plus 327L – RT32K5932S8/SV

12.090.100  10.968.000 
RT32K5932S8/SV
- 2 dàn lạnh độc lập gấp 2 lần tươi ngon
- Tấm giữ nhiệt Mr Cool Pack bảo vệ đồ ăn khi mất điện
- Bộ lọc than hoạt tính Deodorizer khử mùi mạnh mẽ

Tủ lạnh Samsung hai cửa Twin Cooling Plus 375L – RT35K5982DX/SV

15.989.600  10.385.000 
RT35K5982DX/SV
- 2 dàn lạnh độc lập gấp 2 lần tươi ngon
-Tấm giữ nhiệt  Mr Cool Pack bảo vệ đồ ăn khi mất điện
- Bộ lọc than hoạt tính Deodorizer khử mùi mạnh mẽ

Tủ lạnh Samsung hai cửa Twin Cooling Plus 375L – RT35K5982S8/SV

15.290.000  9.931.000 
RT35K5982S8/SV
- 2 dàn lạnh độc lập gấp 2 lần tươi ngon
- Tấm giữ nhiệt Mr Cool Pack bảo vệ đồ ăn khi mất điện

Tủ lạnh Samsung hai cửa Twin Cooling Plus 377L – RT35K5532S8

12.290.300  8.236.000 
RT35K5532S8/SV
- Công nghệ 2 dàn lạnh độc lập gấp 2 lần tươi ngon
- Bộ lọc than hoạt tính Deodorizer khử mùi mạnh mẽ
- Tấm giữ nhiệt Mr Cool Pack bảo vệ đồ ăn khi mất điện

Tủ lạnh Samsung hai cửa Twin Cooling Plus 383L – RT38K5930DX/SV

15.290.000  9.931.000 
Tủ lạnh Samsung hai cửa Twin Cooling Plus 383L (RT38K5930DX/SV) 
- Công nghệ 2 dàn lạnh độc lập gấp 2 lần tươi ngon
- Bộ lọc than hoạt tính Deodorizer khử mùi mạnh mẽ
- Ngăn lấy nước ngoài & Máy làm đá tự động
 

Tủ lạnh Samsung hai cửa Twin Cooling Plus 394L – RT38K5982BS/SV

17.590.100  15.958.000 
RT38K5982BS/SV
- Công nghệ 2 dàn lạnh độc lập gấp 2 lần tươi ngon
- Bộ lọc than hoạt tính Deodorizer khử mùi mạnh mẽ
- Ngăn lấy nước ngoài & Máy làm đá tự động

Tủ lạnh Samsung hai cửa Twin Cooling Plus 394L – RT38K5982DX/SV

17.389.900  11.294.000 
Tủ lạnh Samsung hai cửa Twin Cooling Plus 394L (RT38K5982DX/SV)
- Công nghệ 2 dàn lạnh độc lập gấp 2 lần tươi ngon
- Bộ lọc than hoạt tính Deodorizer khử mùi mạnh mẽ
- Ngăn lấy nước ngoài & Máy làm đá tự động
 

Tủ lạnh Samsung hai cửa Twin Cooling Plus 394L – RT38K5982SL/SV

16.690.300  10.840.000 
RT38K5982SL/SV
- Ưu đãi 35% chỉ còn 10,848,695VND
- Công nghệ 2 dàn lạnh độc lập gấp 2 lần tươi ngon
- Bộ lọc than hoạt tính Deodorizer khử mùi mạnh mẽ