Showing all 3 results

Show sidebar

Máy hút bụi dạng hộp (VC18M2120SB)

1.989.900  1.231.000 
VC18M2120SB/SV
Turbine Không Xoắn Tóc duy trì lực hút mạnh mẽ ổn định
Hộp bụi lớn chứa lên đến 2 lít bụi bẩn
Dễ dàng tháo lắp và vệ sinh hộp chứa bụi

Máy hút bụi dạng hộp (VC18M21M0VN/SV)

2.290.200  2.007.000 
VC18M21M0VN/SV
Turbine Không Xoắn Tóc duy trì lực hút mạnh mẽ ổn định
Hộp bụi lớn chứa lên đến 2 lít bụi bẩn
Dễ dàng tháo lắp và vệ sinh hộp chứa bụi

Máy hút bụi dạng hộp (VC8M3110VB)

2.290.200  2.007.000 
VC18M3110VB/SV
Turbine Không Xoắn Tóc duy trì lực hút mạnh mẽ
Hộp bụi lớn chứa lên đến 2 lít bụi bẩn
Dễ dàng tháo lắp và vệ sinh hộp chứa bụi